Psycholoog Maasduinen

Praktijk Suzan Slingenbergh in Gennep

bg

De werkwijze van Psycholoog Maasduinen

Intake

Tijdens een eerste gesprek zullen we kennismaken met elkaar. Het is van groot belang dat jij je goed voelt bij mij, dat je vertrouwen en veiligheid ervaart zodat je je niet geremd voelt om alles te zeggen wat je kwijt wilt. Tijdens dit gesprek is er uitgebreid de tijd om je verhaal te doen. Ik luister naar je en ik zal doorvragen om het verhaal zo helder mogelijk te maken voor ons allebei.

Samen werken aan vooruitgang

Vervolgens gaan we samen aan de slag. Jouw motivatie om aan je klacht of vraag te werken is van essentieel belang om de therapie te laten slagen. Ik reik je de hand, ondersteun je waar nodig en loop een stukje met je mee, maar jij zet zelf de stappen. We gaan kijken hoe we voor jou gewenste veranderingen teweeg kunnen brengen, we zullen een plan van aanpak opstellen en tussentijds evalueren of we nog op de goede weg zijn. Daarbij zal er altijd ruimte zijn voor jouw verhaal. Om je zelfredzaamheid te vergroten zal er namelijk een veranderingsproces in gang worden gezet, immers; wanneer je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. We willen juist vooruitgang boeken en dus zal het wenselijk zijn iets te veranderen. Tijdens dat proces kun je anders tegen zaken gaan aan kijken, maar het kan ook zo zijn dat er in deze periode weer andere dingen gebeuren die aandacht behoeven. Er is altijd ruimte om dit te bespreken, ik luister naar je, analyseer je verhaal en breng structuur aan in alle gebeurtenissen. Zo ontstaat overzicht en inzicht.

Duur van het traject

Het is onmogelijk om vooraf te bepalen hoeveel gesprekken we zullen plannen. Soms is het al voldoende om je verhaal te kunnen doen, geeft dat je voldoende lucht en inzicht om zelf verder te kunnen. Meestal zijn er een aantal gesprekken nodig om je problemen weer zelfstandig het hoofd te bieden.

Indien nodig kan er een doorverwijzing volgen, wanneer blijkt dat mijn hulp niet voldoende is of je iets anders nodig hebt. Het hele verloop van de behandeling gebeurt in overleg met jou. We hebben als gezamenlijk doel dat jij weer op eigen kracht met je problemen kunt omgaan op een duurzame en doeltreffende manier.

Diverse therapievormen mogelijk

Om je goed te kunnen helpen beschik ik over verschillende methoden en technieken. De basis hiervan is een gesprekstechniek waarmee we je verhaal in kaart brengen, blinde vlekken zichtbaar maken en terugkerende patronen blootleggen die jou belemmeren in je functioneren.

Daarnaast werk ik met technieken uit o.a.:

Geïnteresseerd? Maak een afspraak om samen aan de slag te gaan

Therapeut Suzan Slingenbergh in de Maasduinen en Gennep

Suzan Slingenbergh

  • Geregistreerd therapeut
  • Intake op korte termijn
  • Vergoeding (deels) mogelijk
  • Geen verwijsbrief nodig

Samen aan de slag?

Je bent met al je vragen of voor het maken van een eerste afspraak van harte welkom.

Ervaringen van anderen